Evenwicht tussen hoofd en hart

De woorden van Van der Ham raken aan de reden dat ik trainer ben. Er is verschil tussen mensen, en dat is ok. Goede samenwerking start bij het kennen van jezelf en het waarderen van verschillen.

Vooraf bezocht ik de Interlevensbeschouwelijke Bezinningsbijeenkomst, met als thema Innerlijke beschaving: leidraad naar vrede. Prachtig om daar te zijn en de roep om echt en open intermenselijk contact vanuit allerlei denkrichtingen te horen.

Het viel me op dat wat er gezegd werd tijdens de bijeenkomst in sommige gevallen rechtstreeks uit onze trainingen zou kunnen komen.
Ik deel dan ook graag dit citaat van Boris van der Ham met jullie. Van der Ham sprak als voorzitter van het Humanistisch Verbond.

“Verstand en emotie kunnen niet zonder elkaar. (…)
Het uitbenen van elkaars meningen kan uiterst kwetsbaar en gevoelig zijn.
Maar het dient een groter doel.
Als je scherpe opvattingen – uit naam van ‘de lieve vrede’ – onuitgesproken onder het vloerkleed veegt, dan kunnen meningsverschillen daar broeien tot een bedreiging.
Die ‘lieve vrede’ blijkt dan helemaal niet lief te zijn, laat staan duurzaam.
Een evenwichtig mens word je niet door jezelf af te stompen.
Vrede bereik je niet door emoties weg te stoppen.
Wees blij, ga uit je dak, vier het leven en houd je hoofd erbij.
Wees kleurrijk! Wees respectvol naar een ander, maar geef ook onverbloemd je menig.
Blijf niet hangen in haat, maar verwaarloos je teleurstellingen niet, en durf ook je boosheid uit te spreken.
Dat evenwicht, tussen hoofd en hart, is innerlijke beschaving.
Het is de basis – niet van ‘de lieve vrede’ -, maar van echte vrede.”

De woorden van Van der Ham raken aan de reden dat ik trainer ben. Er is verschil tussen mensen, en dat is ok. Goede samenwerking start bij het kennen van jezelf en het waarderen van verschillen.


Talante is trainer van onder meer de leiderschapstrainingen KIM en KIM/NL