Diversiteit is een verrijking

Op dit moment zijn we bij Van Harte & Lingsma druk met de selectie voor nieuwe trainers. Altijd weer een mooi proces waarin we hopen op een goede match. Iemand die graag bij ons mooie bedrijf komt werken, haar of zijn talenten gaat inzetten voor onze klanten en daarnaast kan ontwikkelen en zichzelf mag zijn. Tijdens zo’n proces is het van belang niet in een aloude valkuil te stappen. Uit onderzoek blijkt dat we geneigd zijn mensen aan te nemen die op ons lijken. Diversiteit is echter de sleutel voor een succesvolle organisatie en een goed werkend team. Een goede mix van leeftijd, sekse, achtergronden in cultuur en opleiding zorgt ervoor dat je aansluiting blijft vinden bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij je klant.

De rollen

Vanuit onze opvoeding en ervaringen zijn we binnen een organisatie tevens geneigd een bepaalde rol op te pakken, daar zijn we dan ook vaak goed in en vinden dat leuk. De Amerikaan Adizes heeft deze rollen benoemd in zijn:
PBOI-model

De Producent:

Wanneer je deze rol inneemt dan richt je je vooral op het product of de dienst en op de kerntaken. Je wilt kwaliteit leveren. Je bent daadkrachtig, deskundig en gericht op het resultaat. Je ondersteunt mensen in je team op de inhoud. Je wilt trots zijn op wat jullie maken en bieden.

De Beheerder:

Je vindt het belangrijk dat alles goed loopt. Als je efficiënt werkt, dan komt dat iedereen ten goede. Je houdt van heldere regels, procedures en je bent kostenbewust.
In je team ondersteun je door structuur te brengen.

De Ondernemer:

Jij ziet het belang in van innovatie. “Stilstaan is achteruitgaan”. Je hebt het lef kritisch te kijken naar hoe jullie het nu samen doen. Je komt met ideeën. Je hebt visie. Je denkt “out of the box”. Je hebt gevoel bij wat de markt/de burger nodig heeft. In je team prikkel je de anderen mee te denken en te veranderen.

De Integrator:

Jij wilt verbinden. Bij conflicten (tussen de diverse rollen) wil jij de verschillen benoemen maar ook overbruggen. Je bent mensgericht, sterk in communicatie en gericht op het goed en vooral prettig functioneren van het team. In je team ben je het cement. Jouw collega’s vertrouwen je en zoeken je op.

Goed samenwerken

Op teamniveau is het van belang een goede mix te hebben van deze rollen. Je kan als individueel collega niet alle rollen innemen. Dat is het mooie van samenwerken. Je vult elkaar aan. Werken met mensen die hetzelfde profiel hebben als jij, kan in eerste instantie comfortabel lijken, maar de spanning ontbreekt om steeds opnieuw te ontdekken wat de klant en het team nodig heeft. Dus zeker bij het aannemen van nieuwe collega’s is het goed vooraf stil te staan bij wat het team echt nodig heeft.

Talent

En als jij het bovenstaande leest, waar ben je dan goed in? Welke rol of rollen vervul jij? Wordt dit ook van je gevraagd in je huidige functie? Kan je – met andere woorden – jouw talent inzetten? Wellicht een waardevol onderwerp voor een komend gesprek met je collega of leidinggevende.

Er is nog veel meer wijsheid te vinden in het gedachtengoed van Adizes. Wil je meer weten? Lees dan het hoofdstuk over managementrollen.