De visie van de trainers op de training Meesterschap in Leiderschap

De training Meesterschap in Leiderschap is een verdiepende leiderschapstraining, waar je jezelf met al je hebben en houden in de spiegel moet durven aankijken. Het doel: om leiders uit te dagen om in deze complexe tijden écht het verschil te maken. Maar hoe zorgen trainers ervoor dat ze leiders die spiegel voor kunnen houden. Welke thema’s komen er voorbij tijdens de training? En wat vinden de trainers er eigenlijk zelf van? We vroegen het aan Vivian Bastiaensen en Danny van Schoor, senior trainers bij Meesterschap in Leiderschap en al meer dan 20 jaar werkzaam bij vanHarte&Lingsma.

Danny van Schoor is 51 jaar oud en meer dan 20 jaar werkzaam bij vanHarte&Lingsma. Vindt het een hele fijne gedachte dat hij met de manier waarop hij zijn werk doet een bijdrage levert aan het creëren van een liefdevollere en leukere wereld. Een mengeling van Oost en West, van spiritualiteit en harde wetenschap, van waarden en business. En heel veel plezier.

Vivian Bastiaensen is 50 en bijna 20 jaar werkzaam bij vanHarte&Lingsma. Houdt van Willem, Veerle en Emelie, de kat Frits en pony Lady. Van familie en vrienden van nu en uit mijn verleden. Van de natuur in gaan en genoeg bewegen. Van goeie verhalen, coole uitdagingen. Van een gezonde strijd, van creëren en van elkaar de schoonheid doorgeven.

Met de deur in huis: waarom is de training Meesterschap in Leiderschap ooit gestart?

Vivian: “Meesterschap in Leiderschap is gestart vanuit de behoefte om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Door mensen in leidinggevende functies bewuster te laten worden van hun eigen impact en purpose, draagt dat uiteindelijk ook bij aan een positieve impact op de wereld en ontwikkelingen in de maatschappij.”

Danny: “Met de training Meesterschap in Leiderschap willen we een antwoord bieden op leiderschapsvraagstukken op zowel micro-, meso- als macroniveau. Dus niet alleen bij de persoon op microniveau, maar ook: welke tactische dingen kan een leider doen om iets achter te laten wat positief is en hoe kan iemand op macroniveau de organisatie sturen, zodat deze bijdraagt aan bijvoorbeeld duurzaamheid. Alle drie die perspectieven krijgen in deze training de aandacht.”

Dus de training dient ook maatschappelijk belang?

Vivian: “Jazeker. Kort gezegd: betere leiders creëren betere organisaties, wat uiteindelijk leidt tot een betere wereld.”

En welke thema’s komen voorbij in Meesterschap in Leiderschap?

Vivian: “We volgen tijdens Meesterschap in Leiderschap het ritme van de seizoenen. Te beginnen bij de herfst, het seizoen waar het gaat over wat je hebt los te laten. Gevolgd door de winter, waarin we meer naar de wortels van je bestaan gaan kijken. Waar kom je vandaan? Wat heb je meegekregen? Wat behoeft aandacht, herstel of heling? Dan de lente: daarin kijken we meer naar de buitenwereld. Wat is de zin en de context? In de lente voeden we mensen met inspiratie en nieuwe dingen. We eindigen in de zomer met een proef in meesterschap. Hierin wordt alles wat je in de voorgaande seizoenen hebt geleerd bij elkaar gebracht. Dus het persoonlijke inzicht, de purpose en de nieuwe inspiratie komen samen, waarna we het meesterschap in leiderschap tot wasdom laat komen.”

Wat is de visie van Meesterschap in Leiderschap op leiderschap?

Danny: “Behalve drie perspectieven, micro, meso en macro, werken we ook met drie principes van waaruit je leiderschap kunt bezien. De eerste is het persoonsgerichte principe; dat staat voor alles wat ik waarneem, wat in essentie een weerspiegeling is van wat er in mij gebeurt. Het tweede principe is het waarnemingsprincipe; dat gaat over de vraag of ik mezelf kan zien op de manier dat al die dingen in mij gebeuren. Kan ik het verschil zien tussen datgene wat waarneemt en datgene wat waargenomen wordt. Het derde principe ontstaat als je die twee principes in de smiezen hebt. Dan ontstaat er namelijk ruimte om een nieuwe keuze te maken, dat gaat over het leiderschapsprincipe. Hoe geef ik antwoord op wat ik hier waarneem? Dat nieuwe antwoord, daar zit waarschijnlijk het beste antwoord in op zowel micro, meso als macroniveau.”

Vivian: “Uiteindelijk neem je altijd je eigen menselijkheid mee en geef je leiding vanuit wie jij bent.”

Waarom zou iemand deze training moeten volgen?

Danny: “Ik denk dat veel leiders vanuit hun leiderschapspositie gewend zijn om veel invloed uit te oefenen. Als je dat op wil schalen, dan is het belangrijk dat je je purpose kent, omdat dat de plek is waar je goede voeding kunt halen. Bij Meesterschap in Leiderschap ben je niet alleen bezig met leiding geven, maar je geeft er in essentie ook expressie aan wat je hier op aarde te doen hebt. Dat is een erg persoonlijke en tegelijkertijd ook een universele zoektocht. Vandaar dat het ook belangrijk is om dit niet alleen op te lossen. De MIL-groep is hiermee een inspiratiebron voor alle leden die aan deze reis meedoen. Van elkaar leren, van elkaar aannemen, oefenen in je laten dragen door de ander. Thema’s die voor vele leiders vaak onontgonnen gebied zijn.”

Vivian: “Vaak voelt het alsof je al een hoop op orde hebt, maar is er toch nog een ontwikkelbehoefte om meer zinvolle impact te maken en überhaupt meer zin te hebben in wat diegene doet. Met meer bezieling willen werken en leven. Als er dus nog een leerstuk lijkt te zijn, wat niet altijd goed te duiden is, dan denk ik dat dit een goed programma is om te volgen.”

Hebben jullie een concreet voorbeeld van een mooi leermoment bij een deelnemer?

Danny: “Een van de deelnemers was opgegroeid in een onveilige thuissituatie met een alcoholistische vader. Wij kijken in de leercontext – dus als training, niet als therapie – naar dat soort gebeurtenissen om daarin je purpose te ontdekken. Wat heb je hiervan geleerd? Het bleek dat hij zich lange tijd gekleineerd voelde door zijn vader. Het dealen met die thuissituatie heeft een sterke leider van hem gemaakt, maar het heeft er ook voor gezorgd dat hij in veel situaties de strijd met andere mannen niet aangaat. Als je dat ziet kun je daar iets mee, waardoor je uiteindelijk dus effectiever kunt zijn.”

Vivian: “Inderdaad, de geboorteplek vinden van bepaalde gedragingen, daar zit vaak de purpose.”

“Op die momenten, wanneer iedereen boven zijn eigen persoon of rol uit lijkt te stijgen waardoor er echt een ontmoeting plaatsvindt van mens tot mens, dan voelt het als een directe lijn tot de bron.”

– Danny Schoor over ervaringen tijdens de training die hem raken.

En zijn er dingen die jullie raken tijdens dit programma?

Danny: “De manier waarop wij een persoonsgerichte leercontext neerzetten, waarin je als deelnemer met al je hebben en houden in de spiegel kunt kijken, dat vraagt van ons als begeleiders een zelfde soort beweging. Het is gelijk oversteken. Er zijn momenten in de training dat dat concept heel erg voelbaar is. Op die momenten, wanneer iedereen boven zijn eigen persoon of rol uit lijkt te stijgen, waardoor er echt een ontmoeting plaatsvindt van mens tot mens, voelt het als een directe lijn tot de bron. Dat is een alomvattende ervaring waarin dat gevoel van purpose ook echt in je lijf waarneembaar is. Dat raakt me eigenlijk iedere keer weer.”

Vivian: “Als we met de hele groep in een zweethut gaan zitten, uit je comfortzone en in je bikini op een handdoek in de modder, om dan opnieuw met elkaar te verbinden, dat vind ik heel mooi. Hoeveel dat werken met rituelen en natuurlijke elementen kan doen. Behalve het gesprek of een opstelling gewoon ook samen eten maken. Daardoor wordt de dag een hele andere ervaring dan we gewend zijn, waarvan je heel veel mee kan nemen in je onderbewustzijn. Dat laat zo mooi zien dat we veel meer zijn dan alleen wat er in het hoofd zit.”

En welke lessen heb jij geleerd tijdens Meesterschap in Leiderschap?

Vivian: “Er zijn wel vaker momenten dat ik geïnspireerd word door dingen die deelnemers delen. Zo vertelde een deelnemer over haar vader en de boodschap die ze had meegekregen van hem. Die boodschap was: mensen willen wel, maar ze kunnen niet. Die boodschap raakte mij heel erg, omdat het een boodschap was die ik ook had willen krijgen. Het zette me aan het denken en het is denk ik iets wat ik door wil geven aan mijn kinderen.”

Danny: “Er is een stuk in mij waarmee ik me identificeer als jonge hond. Daarin ben ik lichtvoetig, enthousiast, eigenlijk net een golden retriever. Aan de andere kant weet ik dat er als trainer veel senioriteit van me gevraagd wordt. Dat ik ook iets kan brengen over wat wijsheid behelst, die serieuze kant heb ik ook. Die beide kanten kan ik nu, onder andere door Meesterschap in Leiderschap te geven, allebei inzetten. Dat was niet per se één openbaring, maar meer een proces.”

“Als je geïnspireerd wil blijven en de behoefte voelt om uit het overleven en in het leven te stappen als leider, dan kan Meesterschap in Leiderschap je daarbij helpen.”

– Vivian over de reden waarom leiders Meesterschap in Leiderschap kunnen gebruiken

Waarom hebben leiders Meesterschap in Leiderschap nodig?

Danny: “Onze basiswaarde is dat je helemaal niks nodig hebt. Je bent goed zoals je bent en je moet doen wat je goed dunkt. Dit leven is voor ons allemaal eindig, maar de vraag is, met hoeveel gratie leven we? Meesterschap in Leiderschap is een groep met mensen die vragen stellen over zichzelf en begrijpen dat ze bepaalde dingen nog kunnen leren. Als je je afvraagt hoe je verschil kunt maken door te zijn wie je bent, dan kan Meesterschap in Leiderschap je wellicht helpen bij het vinden van een antwoord van diepe betekenis.

Vivian: “Ik denk dat als je geïnspireerd wil blijven en de behoefte voelt om uit het overleven en in het leven te stappen als leider, dan kan Meesterschap in Leiderschap je daarbij helpen.”

Leiders uitdagen om in deze complexe tijden écht het verschil te maken.