De KIM in het Engels / The KIM in English

For English, click here

Op 17 april aanstaande start Van Harte & Lingsma met een Engelstalige uitvoering van de training Communicatie, Interactie & Managementvaardigheden (KIM). Geschikt voor zowel leidinggevenden als professionals wiens eerste taal niet het Nederlands is. Met dit aanbod speelt Van Harte & Lingsma in op het groeiende aantal internationale werknemers in Nederland en hun opleidingsbehoefte.

Persoonlijke groei

Sinds het ontstaan van de training KIM – ruim 30 jaar geleden – hebben meer dan 10.000 deelnemers met succes de intensieve 12-daagse doorlopen. Enthousiaste deelnemers die zich ontwikkeld hebben op zowel het gebied van leiderschap als dat van persoonlijke groei. Dit steeds op basis van persoonlijke doelstellingen: impact vergroten, meer plezier en vertrouwen ontwikkelen, meer uit mensen halen en verder komen als professional én mens.

Terwijl de training door de jaren heen is doorontwikkeld om aan de veranderende wensen te voldoen, is de succesformule van de KIM is in essentie gelijk gebleven. Nieuwe werkvormen en interventies zijn toegevoegd, de kracht van nieuwe modellen is meegenomen en een groter deel van de training is online. De training KIM speelt meer dan andere management development programma’s in op de wens van mensen zich persoonlijk te ontwikkelen. Dat is een universele ambitie, waardoor iedere deelnemer – ongeacht zijn of haar geboortegrond – met de KIM groei zal doormaken, in werk én leven!

Meer weten?

Na de 12-daagse internationale KIM-training hebben deelnemers inzicht in hun drijfveren, een eigen visie op leiderschap ontwikkeld en weten ze collega’s te overtuigen en te inspireren.
Voor internationale professionals start dinsdag 17 april 2018 de eerste Engelstalige uitvoering van de KIM. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jezelf of voor collega’s?

Download de brochure (pdf) onderaan deze pagina! 

 


 

On April 17th of this year Van Harte & Lingsma will start the English version of the Communication, Interaction and Management skills training (KIM). It is a programme that is suitable for foreign managers and professionals, as Dutch is not a requirement. With this offer, Van Harte & Lingsma is able to cater to the growing number of expats in the Netherlands and their demands for training.

Personal growth

Over 10,000 participants have successfully completed the 12-day programme since it first started, over 30 years ago. Enthusiastic participants who have achieved growth, both personally and in their leadership skills. This growth stems from personal goals such as: increasing impact, having more fun and developing confidence, making the most of someone’s talents and progressing as both professionals and humans.

Though the course has continued to develop over the years to continue to match the changing desires of participants, the essence has remained the same. New working methods and interventions have been added, the power of new models has been incorporated and a larger part of the training is now available online. More than any other management development programme out there, the KIM training speaks to the participant’s desire to develop on a (more) personal level. This is a universal ambition, which means each participant – regardless of his or her background – will experience growth through KIM, both professionally and personally.

More information?

After finishing the 12-day international KIM course your colleague will have a clear perspective on his/her motives, have developed a personal leadership vision and know how to convince and inspire his/her colleagues.
Interested in hearing more about the possibilities for your colleagues and/or employees?

Download the leaflet in English (pdf) below or read more here.

Download hieronder de Engelstalige brochure (pdf) of lees hier meer.