De belofte van het nieuwe leren

De oude wijn van mobiliteit en leven-lang-leren heet in nieuwe zakken ‘nieuw leiderschap, nieuw werken, nieuw leren’. Ondanks of dankzij, dat alles mogelijk en maakbaar lijkt, worstelen veel werknemers met keuzestress, verbinding en het inzetten van hun volledige potentieel en persoonlijke kracht. Wat valt er dan voor nieuws te leren?

Veel werknemers zijn te afhankelijk van werkgevers, arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat. Behalve de happy few (hoger opgeleiden) zijn er 1,2 miljoen werknemers die afgelopen 20 jaar niet van functie zijn veranderd*3. Dit leidt tot hoge ervaringsconcentraties (perfectionering van routine) en niet perse tot betere inzetbaarheid van werknemers. En dat is wel wat de snel veranderende arbeidsmarkt vraagt. Hoe duurzaam en flexibel inzetbaarheid ben jij? 

Functioneer jij nog als een fabrieksarbeider in het industriële tijdperk? Gericht op output en primaire productie waarop je wordt beoordeeld en afgerekend? Of functioneer je als moderne werknemer in het informatietijdperk, die naast productie (primaire taak) zich continu toelegt op de secundaire taak: hoe werk ik het beste constructief samen om een gezamenlijk resultaat te bereiken? Wat motiveert, drijft en inspireert je? Wat leer je? En wat daagt jou uit? Vaardigheid in deze secundaire taak is de essentie van het nieuwe leren.

Beantwoord eens de volgende vragen: 

  • Hoeveel % van je totale potentieel benut jij momenteel in je leven?
  • Wat zie je als grootste belemmering om je volledige potentieel in te zetten?

*4 antwoorden

Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen 5 tot 10 % meer in zijn of haar persoonlijke kracht zou zitten en potentieel zou benutten? Ongelofelijk toch? Binnen het nieuwe leren gaat het om het vergroten van het zelfvertrouwen enerzijds en angstreductie anderzijds. Beide hebben als gevolg dat er meer wordt geleerd en er potentieel vrij komt. Belangrijke secundaire taak dus voor leidinggevenden en werknemers. De secundaire taak betreft competenties als: communicatieve- en sociale vaardigheden, organisatie- en marktsensitiviteit, klantgerichtheid, reflecterend en lerend vermogen. Onmisbare competenties om duurzaam en flexibel inzetbaar te worden en blijvend succesvol te zijn in je werk.

Hoe zou jouw (werk)leven eruit zien als je meer bewustzijn ontwikkelt en regie voert op wat ik de secundaire taak noem? Dat jij jezelf, in werk en leven leidt op basis van jouw drijfveer, energie, kracht, verlangen, waarden en unieke talent? Wat is dan de belofte van het nieuwe leren voor jou?  

*1 Minder handen door: emigratie hoger opgeleiden, uitstroom babyboomers, minder afgestudeerden op de arbeidsmarkt. 
*2 Symptomen ervan: nog nooit waren de burnout cijfers en de gebruikcijfers van antidepressiva en psychosociale hulp zo hoog. Door de individualisering is er minder steun. Vroeger had je pech of de omstandigheden niet mee, nu ben je zelf debet aan je eigen (on)geluk.
*3 boek ‘Op eigen Kracht’, Kees Korevaar.
*4 Gemiddeld antwoord wereldwijd is: 40% en Angst.