Complexiteit eenvoudig maken

“People don’t follow you because of what you
do, they follow you because of why you do it”
Simon Sinek

Simon Sinek verklaart met zijn ‘Golden Circle’ waarom sommige organisaties en leiders succesvol zijn en (grote groepen) mensen inspireren. Zij opereren vanuit het besef dat mensen je niet volgen/je spullen kopen/op je stemmen om Wat je doet, maar om Waarom je het doet. De meest succesvolle leiders, de meesters in leiderschap, werken in alles vanuit hun ‘purpose’, hun unieke bijdrage (Waarom). Gedreven door deze leiderschapsopdracht kunnen zij hun talenten en eigenschappen heel gericht inzetten (Hoe) om hun doel en de gewenste resultaten te bereiken (Wat).

Unieke opdracht

De stap naar meesterschap in leiderschap maak je dan ook om te beginnen door je purpose, je ultieme doel, helder te krijgen.
Waartoe voel jij je geroepen? Wat is jouw unieke leiderschapsopdracht, je missie in leven en werk? Waarom doe je het? In welke waarden geloof je?
Heb je dat helder, dan is het goed te onderzoeken wat je in huis hebt om jouw purpose ten volle vorm te geven, maar ook te kijken wat het vervullen van jouw opdracht in de weg staat.
Kan en wil je verantwoordelijkheid dragen voor dat wat jou is toevertrouwd? Ben je bereid naar je eigen rol te kijken, belangrijke keuzes te maken en deze om te zetten in concrete acties?

Nieuw leiderschap?

Welke acties zijn er eigenlijk nodig van de leiders van vandaag? Al enige tijd klinkt de roep om ‘nieuw leiderschap’, maar wat is dat eigenlijk?
Veel leidinggevenden voelen het appèl om het anders (het nieuwe) te doen, terwijl het ‘oude’ nog dagelijks een beroep op hen doet: het behalen van kortetermijnresultaten vraagt nog altijd meer tijd en aandacht dan het ontwikkelen van een langetermijnperspectief. Daartegenover staat dat steeds meer blijkt dat leiders met een persoonlijke drive en een langetermijnbenadering het significant beter doen.

Een wereld vol paradoxen

De paradox tussen oud en nieuw is maar één van de vele schijnbare tegenstellingen die je tegenkomt als leidinggevende. Controle versus vertrouwen, oost versus west, wijsheid versus kennis, linker- versus rechterhersenhelft, ratio & doelgerichtheid versus intuïtie & holisme – ga zo maar door.
Het zijn paradoxen, maar het kunnen persoonlijke dilemma’s worden, als je je natuurlijke neiging tot ‘of/of denken’ niet kunt overwinnen. Iedereen heeft in zijn leven een bepaalde voorkeursstijl ontwikkeld, van waaruit hij antwoord heeft leren geven op complexe situaties en vragen. Als je de wereld probeert te begrijpen, heb je onbewust het idee dat je steeds keuzes moet maken tussen twee elkaar (ogenschijnlijk) uitsluitende benaderingen. De ene is rationeel, analytisch, sequentieel, verbaal, discontinu – ook wel gekoppeld aan de linkerhersenhelft. De andere kijk op de wereld komt voort uit de rechterhersenhelft en is holistisch, synthetisch, intuïtief, tijdloos, cyclisch, diffuus, nonverbaal.
Heel kort door de bocht gesteld: het masculiene versus het feminiene, de analyse en de harde realiteit versus de droom en de verbinding. Meesterschap is het vermogen vanuit beide polariteiten te opereren: niet of/of, maar en/en. Het rationeel/analytische én het holistisch/intuïtieve.

Meesterschap gevraagd: oud én nieuw!

Het doorgronden van de eigen drijfveer en waarden (purpose), dat is het uitgangspunt. Daarnaast zullen leidinggevenden op weg naar meesterschap zich de competentie eigen moeten maken om (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheden te verbinden en er een persoonlijk antwoord op te geven.
Een ‘meester-leider’ is in staat tegenstrijdige situaties te verdragen en met meerduidige informatie om te gaan, doordat hij zaken niet alleen rationeel, maar ook holistisch en cyclisch bekijkt. Zo’n leider heeft de moed en wijsheid zichzelf als instrument in te zetten daar waar het nodig is; zelf het scharnierpunt tussen de paradoxen te zijn.
Om een staat van meesterschap in leiderschap te bereiken, zul je in een intensief persoonlijk ontwikkeltraject moeten stappen. Daarbij werk je naar het voorbeeld van inspirerende leiders ‘van binnen naar buiten’. Je verkent je purpose, onderzoekt de zaken die je in huis hebt om daaraan vorm te geven en wat je hiervan weerhoudt. Je wordt je bewust van jouw voorkeurstijl als leider en ziet in wat daar de resultaten van zijn.

Meerwaarde van de meester

Waarin onderscheidt een ‘meesterlijke leider’ zich in de praktijk van een succesvol leidinggevende? Beide zetten zich in voor hun primaire taak: het behalen van goede resultaten voor de organisatie.
Succesvolle leidinggevenden weten deze resultaten op een effectieve manier te bereiken, samen met de mensen die zij aansturen. Een meesterlijk leider werkt niet alleen constructief samen maar inspireert anderen, door zijn bevlogenheid, persoonlijkheid en charisma. Hij maakt het werk en de samenwerking voor iedereen boeiender door een klimaat te creëren waarin eenieder het verschil kan maken vanuit de eigen talenten en creativiteit. Hij heeft een duidelijke visie op de organisatie en de eigen rol daarbinnen. En is in alle situaties in staat zichzélf te leiden, verantwoordelijkheid te nemen en kleur te bekennen.
Een leider die vol overtuiging leeft en werkt vanuit de eigen purpose en persoonlijke waarden, is een betrouwbaar baken in tijden van turbulentie en veranderingen.