Collega’s zorgen voor geluk op het werk

Nederlanders zijn over het algemeen gelukkig op hun werk: 75% van de werknemers waardeert het geluksgevoel op het werk met een cijfer 7 of hoger. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan dagelijks plezier te beleven in het werk (66%) en zegt er niet tegenop te zien om weer aan het werk te moeten na een vakantie (59%). Opmerkelijk is dat voor mannen en vrouwen verschillende factoren het werkgeluk bepalen. Zo is voor mannen voldoende uitdaging in het werk (45%) duidelijk belangrijker dan voor vrouwen (35%), terwijl de juiste hoeveelheid werkdruk voor de vrouw (36%) meer van belang is dan voor de man (25%). Ondanks dat het merendeel gelukkig is met zijn werk, zegt bijna de helft van de mannen (46%) dat hij zou stoppen met zijn baan als financiën geen rol zouden spelen.

Onvrede door slechte leidinggevende

Wanneer we ons ongelukkig voelen op ons werk, is dat in veel gevallen te wijten aan een slechte leidinggevende (50%), negatieve mensen in de werkomgeving (47%) of een slechte band met collega’s (47%). Vrouwen blijken vatbaarder te zijn voor een negatieve sfeer (57%) en laten een gebrek aan zelfvertrouwen (18,8%) eerder hun werkgeluk beïnvloeden dan mannen (respectievelijk 39% en 8%). Onno Hamburger, senior trainer en gelukscoach bij Van Harte & Lingsma, stelt dat werknemers vooral de kwaliteit van de directe werkomgeving aandragen als bepalende factor voor de mate van werkgeluk die zij ervaren. “Dit is een herkenbaar beeld dat vaak naar voren komt uit onderzoek. Daarmee onderschatten werknemers de mogelijkheden die zij zelf hebben om hun werkgeluk te vergroten,” aldus Hamburger.

Dertigers minder gelukkig

Uit het onderzoek blijkt dat dertigers zich het minst gelukkig voelen op het werk: zij geven hun werkgeluk gemiddeld een 6,8. Een derde van de dertigers (33%) wil dan ook graag leren hoe hij of zij gelukkiger kan zijn op het werk. “Doordat dertigers vaak een druk gezinsleven en ambities proberen te combineren, ervaren zij extra werkstress en minder voldoening dan andere werknemers”, aldus Hamburger. 60-plussers scoren opmerkelijk hoger: zij beoordelen hun werkgeluk met een 7,4. Hamburger: “Hiervoor is een aantal verklaringen mogelijk. Zo zijn 60-plussers gemiddeld gezien meer gefocust, meer doelgericht en realistischer als het gaat om de doelen die zij zichzelf stellen. Daardoor hebben ze meer succeservaringen en worden ze minder teleurgesteld. Daarnaast zijn 60-plussers meer gericht op samenwerking dan andere werknemers, waardoor zij meer plezier hebben in hun werk.”

Geluk werkt

Onder meer voor de multitaskende dertigers schreef Hamburger samen met psycholoog Ad Bergsma het boek Gelukkig Werken: het eerste boek in Nederland dat specifiek gericht is op het actief creëren van geluk en voldoening op de werkvloer. Gelukkig Werken biedt inzicht in welke geluk bepalende factoren van belang zijn en concretiseert de theorie door middel van tests en oefeningen. Hier profiteren niet alleen werknemers, maar ook werkgevers van. Hamburger: “Geluk ervaren op het werk is prettiger én effectiever. Gelukkige werknemers zijn leergieriger, productiever en beter bestand tegen stress dan medewerkers die minder goed in hun vel zitten op hun werkplek.”

Over het onderzoek

Het onderzoek naar geluk op de werkvloer is uitgevoerd door onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van Van Harte &Lingsma. Aan het onderzoek namen 524 werkende respondenten deel van 16 jaar en ouder. Hierbij is rekening gehouden met een reële spreiding naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. PanelWizard heeft het onderzoek online uitgevoerd in de periode van 14 t/m 24 oktober 2011.