5 van onze coachingsmethodes

Nu al benieuwd naar het boek? Hier vind je meer informatie.

1. Compassionate exchange

Jezelf aanbieden in je mens-zijn en ruimte schappen voor innerlijke gezondheid – Paul van Toledo

Compassionate exchange, ofwel meedogende uitwisseling, gaat ervan uit dat er geen fundamenteel verschil bestaat tussen jezelf en je coachee. Als coach ben je een compassionate friend: iemand die vanuit gelijkwaardigheid het contact aangaat. Je geeft géén adviezen of oplossingen, maar je geeft ruimte aan wat er zich voordoet in het moment, vanuit een niet-oordelende houding. Je gaat ervan uit dat ieder mens beschikt over innerlijke gezondheid en laat de coachee hiermee weer contact maken. Innerlijke gezondheid wordt vaak overschaduwd door neurose en verwarring, maar deze is desondanks toch altijd aanwezig. Mindfulness meditatie speelt een belangrijke rol bij deze methode. Deze mediatievorm leert je om met openheid, vertrouwen en geduld alle ervaringen waar te nemen, zonder hier een label ‘goed’ of ‘fout’ op te plakken.

2. Gelukskompas

Routeplanner naar geluk: zeven stappen naar gelukkig(er) werken – Onno Hamburger

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van ons geluk is aangeboren, 10 procent wordt bepaald door de omgeving en 40 procent door hoe we denken en wat we doen. Als gelukscoach probeer je die 40 procent te beïnvloeden. Daarnaast kan een gelukscoach helpen coachees bewust te worden dat we een belangrijk deel van onszelf (onze persoonlijkheid) slechts beperkt kunnen beïnvloeden en te hebben accepteren. In de routeplanner naar geluk staan zeven stappen richting gelukkig werken. Afhankelijk van de vraag van de coachee kiest de coach voor een specifieke interventie. Centraal staan het vergroten van de zelfsturing en stimulering van het eigen leiderschap.

3. Haptonomisch systeemcoachen

Laat het lichaam spreken – Sandor Penninga

Haptonomisch systeemcoachen is een manier om in contact te komen met de diepste gevoelens van de coachee. Uitgangspunt is dat je je lichaam bent. De coach richt zich vooral op het verhaal dat het lichaam en het gevoel van de coachee vertelt. Hiervoor zet de coach zijn eigen zintuigelijke waarneming en aanvoelend vermogen in. Het doel is dat de coachee zelf de lichamelijke signalen en gevoelens gaat waarnemen, waardoor het makkelijker wordt gevoelens te verwoorden, betekenis te geven en in te brengen in contact. Een helpende techniek uit de haptonomie is om de innerlijke gevoelsbeweging van openen en sluiten te voelen. Respectievelijk je gevoel buiten je lichaamsgrenzen uitbreiden (naar iets of iemand toe) of helemaal terugtrekken in je schulp.

4. Richting geven aan talentonwikkeling

Talent bloeit wanneer mensen vanuit vrijheid en verantwoordelijkheid hun eigen vermogen tot uitdrukking brengen in de dingen die ze doen – Saskia Breedveld

Ieder mens beschikt over een creatieve en een reactieve kant. Beide vormen ons. De creatieve kant wordt gevormd door talent en bezieling – in de zin van wat voor iemand zin heeft. De reactieve kant bestaat uit automatismen in denken, voelen en gedrag. Vanuit de reactieve kant maken we onbewust, razendsnelle inschattingen en handelen we hiernaar. Reactief leren we voortdurend door te interpreteren en te beoordelen vanuit wat we al weten. Het ontwikkelen van de creatieve kant daarentegen is een bewuste leerweg, waarin we automatische patronen moeten erkennen en anderzijds meer het eigen talent en bezieling in gedrag moeten laten zien. Een talentontwikkelings coach helpt coachees dit inzicht te verkrijgen.

5. Transformationeel coachen

‘There is no house like the house of belonging’ David Whyte – Tjeerd Bartlema

Veel mensen willen in het hier en nu zijn, maar mens-zijn kenmerkt zich door het bewust zijn van het verleden, het heden en de toekomst. Transformationeel coachen richt zich op het volledige leven van de coachee, door zijn leven te beschouwen als een voortdurend ontwikkelproces en door tijd weer te proberen te beleven als iets wat van jezelf is. Op deze manier wordt je niet meer ‘geleefd’. Transformationeel coachen richt zich op voor wat echt belangrijk is in iemands leven. Het is meer een keuzevraagstuk: doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe?