Marian Moedani - teamcoaching en groepsdynamica

“Door de training pak ik nu bewust en vol vertrouwen mijn leidende rol op.”

Marian Moenadi

Marian Moenadi is Scrum master bij De Nederlandsche Bank en volgde de training
Teamcoaching en groepsdynamica
.

In de training heb ik naast inhoudelijke kennis vooral heel veel over mezelf geleerd. Ik had moeite met mijn plek als leider in te nemen en echt de leiding te nemen. Ik kwam er steeds meer achter dat mijn houding daaraan ten grondslag lag. Door de training ben ik me bewust geworden van mijn eigen houding en gedrag en de invloed die het heeft op mijn team. Een echte openbaring!

Marian Moedani - teamcoaching en groepsdynamica

Ik sta vol zelfvertrouwen voor mijn team en pak bewust mijn rol als leider op.

De training was naast leerzaam ook confronterend. Ik ontdekte het belang van de rol van mijn plek in de familie, als jongste dochter, en welke impact dat nog steeds heeft op mijn leven. Met onder andere deze openbaring kon ik gericht werken aan mijn houding en gedrag. Dit komt ook door de veilige leeromgeving die vanaf het eerste moment werd gecreëerd. Ik durfde mezelf open te stellen en durf nu mijn rol te pakken en als scrummaster mijn plek in te nemen. Die bewuste veranderingen in mijn gedrag leiden tot een verbeterde groepsdynamica. Ik sta vol zelfvertrouwen voor mijn team, pak bewust mijn rol als leider op en dat is veel meer dan ik had durven hopen. Met behulp van casussen uit de eigen praktijk en professionele acteurs ben ik me bewust geworden van mijn eigen gedrag en mijn eigen patronen. Hoewel ik niet met mijn eigen team was, voelde het door de getalenteerde acteurs echt alsof ik met mijn eigen team aan de slag was. Naast het groeien in mijn rol als leider heb ik nog meer meegenomen uit de training: het aangeven van mijn grenzen, bewustwording van mijn houding en daadkrachtig mijn eigen besluiten nemen. Dit zie ik zowel zakelijk als in mijn persoonlijke netwerk terug. Ik ben niet meer dat kleine meisje waarvoor gezorgd wordt, ik ben oké en mijn mening mag er zijn. Dat maakt dat ik nu meer lef toon. Lef om voor mezelf te kiezen én lef om af en toe tegen mezelf in te gaan. Door aan mezelf te werken en in te grijpen op mijn eigen gedrag merk ik dat ook het team sterker wordt. Vanuit volle overtuiging mijn rol kunnen, durven en willen pakken, dat is de impact die het op mij (en het team) heeft gehad. De grootste beïnvloeder van mijn team? Dat ben ikzelf met mijn gedrag, dat inzicht heeft me veel gebracht. Met een grote glimlach denk ik aan deze training terug, het was voor mij echt een mooie mijlpaal.