Wat is nu echt de essentie van verbindend leiderschap?

Vaak ontmoeten wij deelnemers die zichzelf onder andere als verbindend, betrokken, open, team -en resultaatgericht typeren. Maar wat is nu echt de essentie van verbindend leiderschap?

Om effectief op dynamische, complexe organisatieontwikkelingen te kunnen inspelen en beoogde interne veranderprocessen goed vorm te geven, zijn werkgevers vaak op zoek naar leidinggevenden die vanuit verbindend leiderschap richting geven aan hun teams. Om te beoordelen wat zij nog nodig hebben om hierin succesvol te kunnen zijn, komen deze (potentiële) managers regelmatig bij ons langs voor een assessmentonderzoek. Vaak ontmoeten wij deelnemers die zichzelf onder andere als verbindend, betrokken, open, team -en resultaatgericht typeren. Zij geven dan aan dat zij goed kunnen luisteren en dat zij oog hebben voor andermans drijfveren en talenten. Ook dat zij vanuit een mensgerichte, faciliterende leiderschapsrol teamleden vertrouwen en ruimte geven om zelf hun taken uit te voeren.

Do you practice what you preach?

Nu is het doel van verbindend leiderschap om vanuit betrokkenheid, veiligheid en vertrouwen teamleden intrinsiek te motiveren om een concrete (belangenoverstijgende) bijdrage aan iets te leveren. Dit kan bijvoorbeeld het teamproces zijn of de invoering van een verandering. In de praktijk zien wij dat leidinggevenden vooral medewerkers stimuleren om vanuit de taak en vanuit samenwerking inspanningen te leveren om concrete resultaten neer te zetten.

Gevraagd om te reflecteren op hun handelen, wordt vaak aangegeven dat inspanningen worden geleverd om vanuit een inlevende, begripvolle aanpak het gedrag van de ander te beïnvloeden. Dat geprobeerd wordt om gesignaleerde problemen vlot inhoudelijk te doorgronden en (ontwikkel)behoeften te achterhalen. Vaak denken leidinggevenden dat zij op een coachende, verbindende manier richting geven aan het functioneren van teamleden. Toch blijkt dat in de praktijk anders uit te pakken. Er wordt dan vooral op een pragmatische, oplossingsgerichte manier vlot naar concrete resultaten en afspraken toegewerkt. Vaak vergeet men in gesprekken zichzelf mee te nemen, om tijdig in aanpak te vertragen en om juist op relatieniveau te investeren zich met de ander te verbinden.

Niet alleen woorden, maar ook daden

Nu is verbindend leiderschap niet alleen gericht op het samenbrengen van diverse talenten en krachten binnen een team om vanuit samenwerking veranderingen vorm te geven. Het vraagt ook om een betrokken contacthouding van managers waarbij zij op authentieke, persoonlijke en inspirerende wijze leiding geven aan medewerkers. Dit betekent tijdig in aanpak vertragen, exploratief onderzoek doen en vanuit oprechte nieuwsgierigheid die persoonlijke, confronterende vragen stellen waar je normaal gezegd weg bij zou blijven. Het vraagt dus ook om lef om jezelf als persoon te laten zien, je in gesprekken kwetsbaar te durven opstellen. Concreet te durven benoemen wat je gevoelsmatig ervaart, hoe jij je daartoe tot de ander verhoudt en wat jouw verlangen, wens of behoefte is.

Neem jezelf mee!!

Dan gaat het opeens niet alleen meer om je medewerker en diens taken. Dan gaat het dus ook over JOU. Wie jij bent, wat JIJ wilt en hoe JIJ dingen ziet. Om dat in gesprek te brengen…Daar zit vaak een flinke uitdaging. Keer op keer zien we in onze assessments dat men dan denkt dat het niet om hen gaat. En dat ze alleen maar aandacht hebben voor de ander en voor wat er moet gebeuren. Dat lijkt nobel en is ook vaak vanuit een goed intentie bedacht. Maar door jezelf niet mee te nemen en de ander daar niet deelgenoot van te laten zijn, blijft het lastig om daadwerkelijk en waarachtig contact te maken. Dat is vaak in essentie het werk voor al de betrokken en hardwerkende managers. We zeggen wel eens: “Je neemt jezelf overal mee naar toe. Dus gebruik jezelf nou eens in je werk als manager! Je bent er nou toch!”

Meer weten over onze assessments

Ben je benieuwd of onze Assessments ook jouw organisatie verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Erika Zeulevoet. Zij vertelt je meer over onze waardevolle Assessments. Zij is bereikbaar op 088-55603018.

Bert de Groot, Assessment psycholoog

Bert de Groot

Assessment psycholoog

“Verwondering is de eerste stap naar het opdoen van wijsheid en ontwikkeling.”