Van leider naar dienaar

Vraagt deze tijd, waarin we te maken hebben met veel veranderingen, om een ander soort leiderschap? Dit gesprek tussen Joris en Danny (trainers bij Van Harte & Lingsma) gaat over groei, leiderschap en dienaarschap.

Leider en dienaar

Leider zijn. Dat gaat niet alleen over leidinggeven maar ook over hoe je als mens leiding kunt nemen over je leven.

Dienaar zijn is je openstellen zonder vooringenomenheid, ruimte geven aan talenten, kennis en ervaringen aan creatieve geesten met wie je in gesprek bent. En tegelijkertijd je eigen talenten, kennis en kunde inbrengen om samen verder op weg te komen in alle zinsvragen.

Slachtoffer, Leider, Dienaar, Bron

Wil je meer lezen over de vier niveaus van bewustzijn? Lees dan het artikel van Karin Leijthuiser, Oei, ik groei.