Soms is slecht nieuws goed nieuws

Een medewerkers is niet in beweging te krijgen. Heb jij als manager aanvankelijk het gevoel dat jij zijn of haar disfunctionele gedrag wel kunt veranderen? Negen van de tien leidinggevenden denken wel over de vaardigheid te beschikken om ‘het gedrag te fixen’ en aspecten van ineffectief gedrag bij hun medewerkers ‘op den duur wel weg te poetsen’. Achteraf hebben ze vaak spijt van de energie en aandacht die zij in de ander hebben geïnvesteerd of van het feit dat zij de betreffende medewerker ten onrechte hebben aangenomen. Wil je weten hoe je – vaak dure – inschattingsfouten kunt voorkomen? Lees dan verder.

Onze assessment adviseurs helpen leidinggevenden om goede keuzes te maken. Dat doen ze door niet alleen naar kwaliteiten en ontwikkelpunten van kandidaten te kijken, maar ook naar risicogedrag. Op die manier vermijd je het ontstaan van vervelende situaties als het al te laat is. Goed onderzoek voorkomt persoonlijke en organisatieschade.

Meten is weten

Wij geven managers inzicht in de cognitieve capaciteiten, de competenties, de persoonlijkheid, de vaardigheden én de drijfveren van hun toekomstige medewerkers. Dat doen we aan de hand van zeer betrouwbaar gebleken meetinstrumenten zoals testen op het gebied van intellect en persoonlijkheid, een (semi-)gestructureerd STARR-interview en een praktijkproef. Dat doen we niet rücksichtlos, maar met veel respect voor de kandidaat. We geven hem of haar feedback en nodigen de deelnemers uit om te reflecteren op het effect van zijn of haar gedrag. Op die manier is ons onderzoek voor beide partijen waardevol én plezierig.

Steeds complexer

De laatste twintig jaar is binnen organisaties de complexiteit in vraagstukken, in informatieverwerking en in taakuitvoering, steeds meer toegenomen. Om hier adequaat op in te spelen, moeten werknemers het abstracte redeneervermogen hebben om complexe zaken te overzien om aan de hogere taakeisen te voldoen. Wanneer blijkt dat een deelnemer hier niet aan kan voldoen, bestaat het risico dat hij of zij cruciale fouten maakt. Met alle consequenties van dien.

Persoonsverankerd gedrag

De toegenomen complexiteit en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden doen ook een beroep op het in relaties kunnen inzetten van beïnvloedend gedrag. Iedereen ontwikkelt vertrouwde, overlevingsgerichte patronen die helpend zijn om in het sociale verkeer te kunnen functioneren. Wanneer deze patronen meer (diep) in de persoonlijkheid verankerd zijn, kan dit in lastige situaties (weerstand, tegenslag, teleurstelling, werkdruk) tot ineffectief gedrag leiden. Vaak is de oorzaak voor dergelijk gedrag een combinatie van aanleg (persoonlijkheid) en ervaringen die de deelnemer in relaties in de (vroege) jeugd heeft opgedaan. De daarbij ontwikkelde overlevingspatronen kunnen zich in het huidige functioneren nog dermate manifesteren dat het vertoonde gedrag risico’s oplevert.

Slecht nieuws is soms goed nieuws

Naast het inzicht geven in andermans kwaliteiten en ontwikkelpunten, kan een assessment ook risico’s beperken. Door dit duidelijk in kaart te brengen en de consequenties daarvan te benoemen, weet jij als manager waar je aan toe bent. Daarnaast is de kans dat je onterecht medewerkers aanneemt kleiner, waardoor je personele problemen voorkomt. Dat is goed voor de continuïteit van jouw afdeling en de organisatie én het scheelt je een hoop negatieve energie en kopzorgen! Anders gezegd: op deze manier is slecht nieuws eigenlijk goed nieuws. Waar we vooral bij helpen is de keuze hoe je ontwikkelbaarheid en niet-veranderbare eigenschappen tegen elkaar kan afwegen. Dat is en blijft een heel interessante, maar vooral verantwoordelijke klus. Die nemen we elke dag weer serieus. Omdat we mensen willen zien voor wie ze zijn.

Wil jij meer lezen over onze assessments?

Download de brochure voor meer informatie

Danny van der Schoor

Danny van der Schoor

Senior trainer / assessments