ViRo | 8012971

Hele prettige manier van trainen. Goede afwisseling van theorie en praktijk oefeningen.