Vincent Libeton | 7727515

Zeer waardevolle training, waarbij veel tijd en aandacht is om stil te staan bij jezelf. Daarnaast zeer waardevolle interactie met de groep die je hebt gedurende de 4 blokken. Daarnaast is de opbouw in 4 blokken en het tussentijds toepassen in de praktijk zeer waardevol om het geleerde ook in de praktijk toe te kunnen passen en eigen te maken.