Miriam Volp | 7727504

De KIM voor niet-leidinggevenden focust op communicatie en interactie waardoor jouw natuurlijk leidinggevende kwaliteiten tot bloei komen. Binnen een groep van twaalf personen maak je een persoonlijke reis aan de hand van diverse theoretische handvatten en coach je elkaar en jezelf naar een nieuw niveau van leiderschap. Leer sturing geven op jouw eigen gedrag en dat van anderen aan de hand van de spiegel die je voorgehouden krijgt. Onbewust (on)bekwaam gedrag leer je kennen en effectief te maken door middel van groepsactiviteiten en individuele reflectiemomenten. Een optimale combinatie van denken, doen en durven! Ook voor de al wat meer ervaren medewerker die een volgende ontwikkelstap wil zetten in het effectief sturen op inhoud, proces en procedures.