Maikel van der Meer | 7727288

Goede cursus waarbij in een klein groep intensief geleerd wordt. Je leert veel van ieders leerdoelen. Dat maakt het ook een intensieve cursus.