Lucy IJsselmuiden | 8458

De KIM-training is een waardevolle training, die me zowel in de privésfeer als op werkgebied veel heeft gebracht. Er wordt je een spiegel voorgehouden, soms confronterend, maar altijd met het doel om jezelf te ontplooien en om te groeien.

De training bestaat uit een goede afwisseling tussen theoretische kennis, praktische vaardigheden en reflectiemomenten. Door de opbouw van de training (4 blokken) de bevlogen trainer, het werken met coachmaatjes en het bepalen van focuspunten voor elk blok, is er voldoende gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen en hierop te relfecteren.