Luco Overvoorde | 7727476

Heerlijke training waarin zowel de theorie over hoe leiding te geven aan verandering als ook de praktische uitvoerbaarheid aan bod komen. De geboden theoretische kaders zijn helder en worden aan de hand van veel voorbeelden toegelicht. Daarnaast heb je zelf als leider een hele belangrijke rol over hoe je de verandering vormgeeft en begeleidt, waarbij een belangrijk deel wordt bepaald over hoe je zelf als persoon bent. Hier weet Myriam je als geen ander op te coachen en je zo echt beter te maken. Daarnaast is er nog de groep waar je mee kan sparren en reflecteren, wat waardevol is. De randzaken als locatie zijn goed verzorgd. Aanrader!