Louk Bracco Gartner | 8458

Het sterke aan deze training is dat er geen focus ligt op theorie en zenden, maar veel op met elkaar oefenen. En op de juiste momenten de toelichting krijgen op de theorie, zonder dat dit te zwaar wordt. Het is een iteratief proces waarbij modellen steeds terug keren in de oefeningen, en je met elkaar als groep een ontwikkeling doormaakt waarbinnen iedereen zich ook als individu kan ontwikkelen.