Karst Keijzers – Adviseur planvorming en mobiliteit | 8221308

De training is erg waardevol voor mij op persoonlijk en zakelijk vlak. De ervaring is dan ook erg positief.