Jurrie Oosterhuis | 8458

Het is het beste te omschrijven met "ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen".