Henkjan Oomen | 7727508

Waar trainingen je in het beste geval een aantal nieuwe vaardigheden aanleren, ga je in de KIM voor niet-leidinggevenden met je hele zelf aan de slag. Wie ben ik, waarom doe ik dingen en hoe ga ik daar (soms) verandering in aanbrengen? Daar heb je een leven lang plezier aan. Trainer Tjeerd speelde daar een belangrijke rol in: door het proces te faciliteren, door te confronteren en soms door iets te laten gebeuren. Het mooie aan deze training is dat je mededeelnemers een belangrijke rol krijgen in je leerdoelen en je leerproces. Het helpt ook zeker mee dat er vier blokken van drie dagen zijn op locatie. De groep raakt goed op elkaar ingespeeld, en leert op een eerlijke manier feedback te geven aan elkaar. Hoewel corona één keer een blok deed verschuiven en er een aantal mensen een blok niet bij aanwezig konden zijn, was het fijn dat van Harte en Lingsma ervoor koos om zoveel mogelijk op locatie te doen. Want dat is echt het recept voor een mooie training: de interactie tussen elkaar. Kortom, dank voor deze mooie ervaring Van Harte en Lingsma. En Tjeerd in het bijzonder!