Fleur Groenenberg | 8458

Er wordt geprobeerd de training zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij je leervraag, het is geen 'one size fits all'. Ik vond het programma intensief, maar wel nuttig. Ik vind alleen de praktische uitvoering van wat ik geleerd heb erg lastig.