Dhr. Aaldijk | 7727276

Deze zeer goed verzorgde training biedt een uitstekende theoretische ondergrond die vervolgens veelvuldig toegepast wordt in zowel een veilige leeromgeving als in de dagelijkse praktijk (tussen de lesdagen). De zeer hoge kwaliteit van zowel de cursusinhoud als de docenten zorgen ervoor dat het studierendement op eenvoudige wijze zeer hoog kan zijn. Uiteraard hangt ook veel af van de eigen inzet. Een goede stimulans voor de eigen inzet is het eenvoudige feit dat iets aan je vervelende persoonlijke ervaringen gedaan kan worden door de manier waarop jij over een situatie denkt. Dit feit wordt in de training verder uitgebouwd en je wordt handvatten gegeven om anders met lastige situaties om te (leren) gaan.
Doordat het een kleine groep deelnemers is, is er volop aandacht voor ieder persoonlijk. De resultaten van deze training zijn direct zichtbaar geworden voor zowel mijzelf als mijn leidinggevende. Deze heeft gemerkt dat tijdens vergaderingen en dergelijke ik mijn mening meer durf te geven en ik ook beter om kan gaan met kritiek. De terughoudendheid die ik eerst had, die het gevolg was van de verlammende emotie: angst, is door de RET veranderd in durf en zo je wil: moed. Dit komt doordat ik anders over de anderen deelnemers van de vergadering en hun opmerkingen heb leren denken. Niet meer denken in de trant van “wat zullen ze van me denken?”, maar constructieve gedachten. De RET is hiervoor de sleutel geweest en ik ben ervan overtuigd dat deze door Van Harte en Lingsma het best gegeven is. Op geen enkel punt kon deze voormalige perfectionist kritiek ter verbetering leveren, dus mocht je je herkennen in wat ik hiervoor geprobeerd heb te omschrijven, dan raad ik je zeer sterk aan om je in te schrijven voor de RET van Van Harte en Lingsma.