Basak Karabulut | 7727507

De inhoudelijke opzet van de training was goed. Interessant hoe de training was opgebouwd in sturing en zelfstandigheid. Wat beter kon is de samenstelling van de groep. Er waren veel operationele mensen en maar 1 vrouw. Het geeft een andere dynamiek door hier meer in te mengen.
De trainers waren heel scherp en de begeleiding was goed. In het laatste blok met de acteurs was ook echt goed. Dat had ook veel effect.