Barneveld | 7727452

De KIM NL is een ontzettend waardevolle training als het gaat over communicatie, samenwerking, theoretische modellen toepassen in de praktijk en zelfinzicht. Het heeft mij als professional helpen groeien, door handvatten te geven hoe met lastige situaties op het werk om te gaan.