Over Flow en overvloed

Het is crisis. Mensen en bedrijven geven geen geld uit. Men is huiverig om te investeren. Vooral in de business waarin ik werkzaam ben. Dat klopt. Recent onderzoek wees uit dat de gehele opleidingsbranche met 16% gekrompen is. Desondanks zitten wij in de lift. We zijn op de schitterende derde plek in het Great Place To Work onderzoek geëindigd! Dat betekent dat we erg veel vertrouwen in elkaar hebben, dat we betekenis ontlenen aan ons werk en dat we daar een prettig gevoel bij ervaren. Daarnaast realiseren we een groei van 12%. Dat wil zeggen dat we in vergelijking tot vorig jaar 12% meer omzet hebben kunnen maken. Daarnaast zijn we op alle criteria die het NIDAP meet, ruim boven het gemiddelde geëindigd en op een aantal als beste. Dat betekent dat opdrachtgevers die met ons werken ons als beste beoordelen in vergelijking tot andere opleidingaanbieders.
Je kan dus wel zeggen dat het heel goed gaat met ons! Ook dit stukje schrijf ik tussen de bedrijven door, want ook bij de assessment tak gaat het businesswise erg goed. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we dit jaar, als we zo door gaan een groei verwachten van 15%. Dat is in deze markt ongekend.
Ik zeg dit niet om stoer te doen of om onze werkwijze aan te prijzen. (Die spreekt intussen bijna voor zich.) Er is iets anders van groter belang.

Ik kan er namelijk heel moeilijk van genieten. Als ik het bovenstaande opschrijf, is het allemaal wel waar en voel ik ook wel iets van trots. Maar er echt van genieten….Daar heb ik het eigenlijk te druk voor. De aanvragen blijven binnenstromen en steeds meer mensen weten van hoe we meerwaarde creëren met onze andere manier van assessments. Bijna exact hoe ik het me een aantal jaren geleden had voorgesteld.
Ik had net opgezocht wat het woord Flow inhield: een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Nou, dat mijn collega’s en ik daarin zitten klopt denk ik wel! Gek genoeg helpt om het even op te schrijven en met je te delen. Deze mentale toestand heeft blijkbaar een ongelofelijk grote creatieve kracht. Als je kijkt naar bovenstaande resultaten is dat wel een bewijs. Maar ik denk ook dat het me erg helpt om, nu ik dit zo opschrijf er even bij stil te staan. We zijn hier onze dromen aan het verwezenlijken! (In ieder geval ik de mijne.) Mensen zien voor wie ze zijn en daar mensen, bedrijven, organisaties mee verder helpen. Dat is wat we elke dag aan het doen zijn: dromen waar maken. Gaaf!

De truc is dus niet om alleen in de Flow te geraken, maar er vervolgens ook naar te kunnen kijken er van te kunnen genieten. Dat laatste is me nu net gelukt door het met jou te delen! 
Dat eerste is ons gelukt om ons bezig te houden met niet alleen hoe we de dingen doen. Maar ook waarom we de dingen doen die we doen. Dat (het waarom van dit alles) weer even op het netvlies hebben, maakt voor mij het verschil of ik de Flow als druk ervaar of als inspirerend. 

Dus ik zou zeggen: Vraag je nu even af waarom jij de dingen doet hoe je ze doet. Ik hoop dat het je ook op een plek helpt waarin je geïnspireerd kan raken.