Openheid en geluk

Een van de persoonlijkheidskenmerken die tijdens een assessment gemeten kunnen worden, is de zogenaamde Openheid. Het beschrijft de mate waarin iemand openstaat voor nieuwe ervaringen.

Mensen die hoog scoren op Openheid zijn nieuwsgierig naar en staan meer open voor nieuwe opvattingen, mensen en ervaringen. Mensen die laag scoren houden zich liever bezig met feiten, zijn eerder down-to-earth en kiezen liever voor het vertrouwde. Voor verschillende functies zijn op deze specifieke dimensie, verschillende scores passender dan anderen. Iemand die hoog scoort op deze dimensie zal eerder succesvol zijn als antropoloog dan als bijvoorbeeld een due dilligence accountant. Het is natuurlijk geen wet van meden en perzen maar volgens mij snap je het punt wel.

Voordelen om hoger te scoren op Openheid is dat je onder andere neigt creatiever te zijn en je jezelf makkelijker uit. Nadeel is dat je meer de kans loopt te veel binnen te laten komen en er is een risico dat je eerder riskante gedachten erop na houdt. Zo is het voordeel van lage Openheid dat je eerder neigt een veilige en gestructureerde omgeving te creëren en behouden terwijl het nadeel weer kan zijn dat je te rigide met zaken kan omgaan.

Grotere kans op meer geluk?

Van de week vroeg een deelnemer van een ontwikkelassessment mij in hoeverre zijn hoge score op Openheid hem een grotere kans gaf om gelukkig te zijn in het leven. Hij toonde zich een kritische denker. Hij had best wat kritische vragen over hoe het assessment nou wetenschappelijk verantwoord zou zijn. En naarmate de dag vorderde, merkte hij aan den lijve dat het hem veel zou kunnen gaan brengen. Ik vond zijn vraag m.b.t. het ervaren van geluk in relatie tot zijn persoonlijkheidsstructuur interessant. En ook een, voor hem, logische. Immers, hij scoorde heel hoog op die dimensie.

Betere voorspellers

Maar nee. Openheid blijkt de minst goede voorspeller voor het ervaren van geluk. Er zijn vier andere persoonlijkheidstrekken die daar respectievelijk meer mee verbonden zijn: Neuroticisme, Extraversie, Altruïsme en Consciëntieusheid.

Neuroticisme: De mate waarin je kan dealen met negatieve emoties zoals boosheid of verdriet, hangt het meest samen met het ervaren van geluk.

Extraversie: Vervolgens zien we dat de mate waarin je het prettig vindt om met anderen te werken en je ervaringen met hen te delen, een positief effect heeft op het ervaren van geluk.

Ook zien we dat Altruïsme, de mate waarin je eerder neigt om samen te werken i.p.v. competitief je carrière op te bouwen, een positieve relatie heeft op het ervaren van geluk.

Consciëntieuzere mensen die makkelijker focussen en gestructureerd werken, blijken meer geluk in hun werk te ervaren dan mensen die dit moeilijker vinden.

Groeien willen we allemaal

Maar toch, ondanks wat de wetenschap er tot nu toe er over ontdekt heeft, wil ik een lans breken voor Openheid m.b.t. het ervaren voor geluk. Want is het niet zo dat je als je nooit het avontuur aangaat, nooit het onbekende in stapt, nooit iets nieuws probeert….dat je dan een hele grote kans loopt ook nooit echt als mens te groeien? En is dat in essentie niet een aangeboren behoefte van elke ziel op deze aarde? Groeien?

Was dat niet de reden waarom Eva tóch die appel van de boom der kennis had geplukt? Om meer te willen snappen van het leven? Nieuwsgierig om te weten wat de Eindbaas allemaal wist. Nou is het volgens het verhaal van Adam en Eva, niet echt geweldig met hen afgelopen. Maar tot op de dag van vandaag leren we nog steeds om weer zo vrij te kunnen leven als in de tuin van Eden. Open voor nieuwe ervaringen, maar dan wel met een iets meer zelfstandige geest. Precies zo als die deelnemer van het assessment die een interessante vraag stelt zonder alles maar klakkeloos aan te nemen.

 

Mensen zien voor wie ze zijn – Persoonsgerichte assessments
In onze assessments nemen we niet alleen capaciteiten maar ook verlangens en positieve drijfveren mee. Die zeggen veel over geschiktheid en ontwikkelmogelijkheden. Wil je daar meer over weten? Kijk eens of een ontwikkelassessment iets voor jou is.

Danny van der Schoor

Danny van der Schoor

Senior trainer / assessments