Objectief beoordelen

Als assessment adviseur spreek ik regelmatig deelnemers die het spannend vinden om een assessment te doen. Om deze spanning te hanteren, krijg ik vaak de relativerende opmerking toegespeeld dat ‘het assessment een momentopname blijft’. Toch zien wij bij Van Harte & Lingsma erop toe dat het (competentie)gedrag van deelnemers zoveel mogelijk objectief wordt waargenomen en beoordeeld.

Objectief beoordelen

Een assessment is gebaseerd op het principe dat eerder vertoond gedrag de basis is voor toekomstig gedrag. Dit impliceert dat het gedrag van mensen in zekere mate voorspelbaar is. Om dit objectief te meten, te beoordelen en daarover zoveel mogelijk valide en betrouwbare uitspraken te kunnen doen, zetten wij bij Van Harte & Lingsma de volgende zaken in:

  • Voor het assessment plaatsvindt wordt er een analyse van de functie gemaakt. Op basis van essentiële werksituaties wordt onderzocht hoe de succesvolle functievervullers zich onderscheiden van de minder succesvolle functievervullers. Op basis hiervan worden de cruciale competenties bepaald en de mate waarin een deelnemer daarover moet beschikken.
  • Wij zorgen ervoor dat relevante competenties tijdens de diverse onderdelen (denk aan testen, interview, praktijkopdracht) op verschillende momenten worden gemeten.
  • Wij werken met NIP-gecertificeerde arbeids- en organisatiepsychologen die meer dan vijftien jaar expertise hebben op het gebied van assessmentonderzoek. Zij zijn opgeleid om het gedrag van mensen systematisch en objectief waar te nemen, te interpreteren en te beoordelen.
  • Wij maken gebruik van wetenschappelijk valide en betrouwbare capaciteitentesten en persoonlijkheidsvragenlijsten. Dit verhoogt de objectiviteit van de verkregen uitkomsten.
  • Door een STARR-interview te houden, onderzoekt de psycholoog op systematische wijze concrete werksituaties en (competentie)gedrag van deelnemers.
  • Tijdens de praktijkopdracht zet de assessmentacteur verschillende keren op gedoseerde wijze gedrag in om deelnemers uit te nodigen competenties te laten zien. Tijdens het rollenspel wordt het (verbale en non-verbale) gedrag door de psycholoog geobserveerd en op gestructureerde wijze op papier vastgelegd. Na de praktijkopdracht wordt door middel van een beoordelingsformulier met specifiek uitgewerkte gedragsankers per te meten competentie het gedrag van de deelnemers op een vijfpuntschaal beoordeeld.
  • De psycholoog legt na het assessment de gemeten concrete resultaten van alle onderdelen naast elkaar. Daarbij analyseert hij/zij per competentie het gedrag van de deelnemer en beoordeelt hij/zij in hoeverre de uitkomsten voldoen aan het ideaalscore en -profiel van de gewenste functie.

Door structureel en systematisch bovengenoemde stappen in te zetten en te doorlopen, zien wij bij Van Harte & Lingsma erop toe dat tijdens en na het assessment objectief beoordeling van (competentie)gedrag van deelnemers plaatsvindt.

————

Dit blog is geschreven door onze assessment adviseur Bert de Groot. Klik hier om meer te lezen over onze assessments of maak kennis met onze trainingen

Bert de Groot, Assessment psycholoog

Bert de Groot

Assessment psycholoog

“Verwondering is de eerste stap naar het opdoen van wijsheid en ontwikkeling.”