Leestip #4 van Danny: Dare to lead van Brenee Brown 

Kwetbaarheid en zwakte

Angst, kwetsbaarheid en onzekerheid vormen de grootste drempels om te gaan staan voor waar wat, naar jouw standaard, goed of rechtschapen is. Om de leiding te nemen en invloed uit te oefenen op een manier die past bij waar jij in gelooft is in die zin alles behalve gemakkelijk. Leiders in vele organisaties voelen zich in die zin vaak kwetsbaar en zoeken dan manieren om daar geen last meer van te hebben. 

Want zeg nou zelf: van wie is het een hobby om zichzelf in een situatie te manoeuvreren waarin je kans loopt gevaar te lopen, de plank mis te slaan, niet te weten hoe het zal aflopen? Hoe vaak gebeurt het jou dat jij toch je mond houdt, terwijl je van binnen wel kan uitschreeuwen hoe stom je het vindt?  

Kwetsbaarheid. In heel veel organisaties, (management) teams en andere werkrelaties is het het grootste no-go area. Kwetsbaar staat voor velen gelijk als zwak.   

Durf te leiden

Brenee Brown geeft in haar boek ‘Dare to lead’ daar akelig simpele antwoorden op de vraag ‘hoe kun je ‘echt’ leding nemen? die zijn in haar boek, doorspekt met onderzoeksresultaten, optekent.

De hamvraag die zij stelt is: Noem me 1 voorbeeld van een moment waarin je moed toonde wat niet gepaard ging met onzekerheid, risico met zich mee bracht of emotionele kwetsbaarheid opleverde? NATUURLIJK kan dat niet! Moed gaar per definitie gepaard met kwetsbaarheid. Hoe je dat handen en voeten geeft komt uitgebreid ter sprake in haar 6e boek.

Een aantal concrete punten die zij benoemt in haar boek:

Blijf als het lastig wordt

Ga het lastige gesprek aan, weersta de neiging om erbij weg te gaan, omarm het ongemak. Handel ondanks de angst. Als leider heb je vaak en veel situaties waarin je dat in je werk kan opzoeken!

Weet je waarden

Weet wat je waarden zijn en leef daarnaar. Hoe meer je weet wat jij in je leven van waarde vindt hoe meer je ook kan kiezen waar je voor wil staan. Als er dingen gebeuren die je raken in je diepste waarden, dan is het ‘makkelijker’ om jezelf in beweging te zetten. Je waarden vormen dan een kompas voor je handelen.

Leer weer op te staan.

Dit vond ik toch zo’n mooie. Bij schaamte en sociale angst lijkt het ‘door de mand vallen’ zo verdomde eng omdat we het idee hebben er nooit meer boven op te kunnen komen. Hoe meer we leren weer op te staan, hoe meer we kunnen vertrouwen in die vaardigheid. Zo creëren  we vertrouwen in het aangaan van die lastige situaties.

Besmettelijk

Als je bij jezelf nagaat. Wie zijn mensen die je heel hoog hebt zitten?  Welke leiders die je in jouw leven hebt meegemaakt hebben nog steeds een positieve invloed op jou? Dat zijn toch de mensen die je hebben ‘aangepakt’ toen je onder jouw potentie aan het presteren was? Iemand die je het gevoel gaf vertrouwen te hebben in wie je was en wat je kon? Die je in beweging bracht om ondanks angst te handelen? Net zoals hij of zij dat deed?

Zo zie je maar dat moed (ondanks angst te handelen) besmettelijk is. Zodra we onszelf omringd weten met mensen die ‘ervoor gaan’ zijn wijzelf ook geprikkeld om langs onze angsten te gaan. En zodra we zelf boven onszelf uitstijgen laten we aan anderen zien dat het ook voor weer anderen mogelijk is. We leven het weer voor, voor onze naasten.

De andere kant is ook waar. Net als moed, is angst ook besmettelijk. Als we te maken hebben met een leider die vanuit angst, schaamte en straf handelt heeft dat veel effect op het team. En ontstaat er een neiging tussen de teamleden om dat te kopiëren. De resultaten van zo’n manier van het angst als wapen gebruiken, zijn alleen nooit duurzaam. Zegt Brown. En ik ook.

Dus als je dit leest en je hebt in welke vorm dan ook een leidinggevende rol en je voelt je verantwoordelijk voor het welslagen van de missie van jouw team, afdeling of organisatie. Vraag jezelf af: wanneer heb ik ondanks mijn gevoel van kwetsbaarheid gehandeld?


Boek: Dare to lead
Schrijver:  Brenee Brown. Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld.
Kern: Het boek Durf te leiden van Brené Brown gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed, en hoe we dat in de praktijk kunnen brengen.