Lang leve de toekomstbestendige manager

De continue druk van veranderingen binnen en buiten organisaties vraagt veel van de leiderschapskwaliteiten en -ontwikkeling van managers. Om hier adequaat in en op te kunnen acteren, moet, vanuit een vernieuwde visie op leiderschap, richting worden gegeven aan het functioneren van teams daarbinnen. Dit betekent een verschuiving van traditioneel (taakgericht) naar innovatief, toekomstgericht leiderschap. Als arbeids- en organisatiepsycholoog vind ik het interessant om te weten wat dit betekent voor de competentieontwikkeling bij leidinggevenden. In deze blog wil ik het hebben over de managementcompetenties van de toekomst. Welke zijn dit en wat vraagt dit van leidinggevenden?

Toekomstbeeld

“Om een innovatieve, toekomstgerichte leider te kunnen zijn, moet je als leidinggevende vanuit authentiek, inspirerend leiderschap je team kunnen motiveren tot het behalen van prestaties”. Deze uitspraak deed een ervaren manager die ik een aantal weken geleden in een assessment heb ontmoet. Hij had kort daarvoor een opleiding op het gebied van veranderkunde en strategisch management afgerond en zijn visie op leiderschap kunnen aanscherpen. Hoewel het als toekomstbeeld logisch beredeneerd overkomt, is het hebben van kennis van zaken of methodieken niet afdoende. Dan vraagt een verandering in focus en aanpak juist de inzet van vernieuwend gedrag en vaardigheden.

Mens en team staan centraal

Het belangrijkste kapitaal van de organisatie zijn de medewerkers. Dus niet primair de taak, maar de ontwikkeling van de medewerker of het team staat centraal in de focus en aanpak van de leidinggevende. Dus hoe motiveer en faciliteer ik anderen om vanuit ervaren eigenaarschap verantwoordelijkheid te nemen? Als leidinggevende is het belangrijk dat je oprecht betrokken en nieuwsgierig bent en over een creatief probleemoplossend vermogen beschikt. Dat je gericht bent op het onderzoeken wat iemand drijft, wat diens ambities zijn, hoe hij/zij diens talenten adequaat kan inzetten en wat helpend is om optimaal te kunnen presteren. Daarnaast is het vanuit verbinding kunnen samenwerken aan gemeenschappelijke doelen en het coachen op onderlinge samenwerking belangrijk. Om dit te kunnen, moet je als manager ook over (zelf)reflectief en empathisch vermogen beschikken.

Verbinden met jezelf en anderen

Je kan pas dicht bij jouw team staan en hen meenemen in veranderingen als je als leidinggevende ook dicht bij jezelf staat. Zelfkennis is essentieel om op inspirerende, authentieke wijze leiding aan een team te kunnen geven. Dus niet alleen op cognitief, maar ook op emotioneel en spiritueel niveau kunnen onderzoeken op wat jouw (kern)waarden zijn. Wat zijn jouw innerlijke drijfveren en wat laat jij als manager in jouw leiderschapsstijl daarin zien? Wat vind jij lastig, wat raakt jou en hoe ga je daarmee om? Wanneer het je lukt om hier zicht op te krijgen en dit gevoelsmatig te ervaren, ben je in staat om je te kunnen verbinden met anderen. Dus aandacht besteden aan de relatie die je met de ander hebt door je open, betrokken en begripvol op te stellen, je in zijn/haar gevoelens te verplaatsen en door boodschappen tactvol te communiceren. Wanneer je dit kan, is de helft al gewonnen. Nu ook nog het kunnen managen van verandering.

Managen van verandering

Voorts is het nodig dat je als toekomstbestendige leidinggevende in staat bent richting te geven aan veranderprocessen. Belangrijk is dat je als manager een leerbereide, ontwikkelingsgerichte mindset hebt en dat je digitale informatie kan verwerken en communiceren. Resultaatgericht zijn, veerkracht tonen en goed kunnen anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden bepalen ook de mate van impact en effectiviteit waarmee je als manager de implementatie van (complexe) veranderingen kan sturen en beïnvloeden.

Ben jij ‘futureproof’?

Om in de complexere organisatieomgeving in de toekomst veranderprocessen en daarbij teamontwikkeling te kunnen managen, is het essentieel dat je als leidinggevende zowel verbindend (mensgericht, coachend) als sturend (taak- en resultaatgericht) kan handelen. Competenties die dan ontwikkeld moeten worden zijn onder andere creativiteit, probleemoplossend vermogen, digitaal vaardig zijn, samenwerken, inlevingsvermogen, coachen, veranderkracht, eigenaarschap nemen, aanpassings- en (zelf)reflectie vermogen. Mocht jij, beste manager, hier nog geen zicht op hebben of het gevoel hebben nog niet zover te zijn, maak je dan geen zorgen. Bij Van Harte & Lingsma helpen wij je graag om ‘futureproof’ competentiegedrag en -vaardigheden te ontwikkelen en te bestendigen. Dat doen wij elke dag weer.


Ontdek onze leiderschapstrainingen

Ontdek ons leiderschapsassessment