Kijktip #6 van Danny: Trump wordt geinterviewd

Eerst feiten dan oplossingen.

Hoe kunnen we een beeld van een probleem krijgen om tot een optimale oplossing te komen? Wat is waarheid? Wat zijn de data? Bij grote of kleine problemen is het van belang om, als je tot de juiste oplossing wil komen voor zo veel mogelijk mensen, de juiste gegevens, juiste feiten tot je te nemen. David Pakman ontleedt hier een interview met Trump. David probeert een analyse te maken hoe de president feiten hanteert. En hoe de interviewer Jonothan Swan, zijn best doet om met behulp van feitelijke vragen, de president uit te dagen tot een coherent verhaal te komen. Hoewel David naar mijn smaak best wel gekleurd de analyse doet, en de titel van dit filmpje me ook niet helemaal zint, wil ik je dit toch niet onthouden.

De feiten versus ‘men zegt’.

David laat zien hoe Trump door de mand valt omdat Jonathan Swan hem keer op keer uitdaagt om op basis van feitelijke data een antwoord te geven op zijn vragen. Hoewel Trump keer op keer probeert in termen van algemeenheden te blijven en zaken presenteert hoe hij de redder is van Amerika; bijvoorbeeld met betrekking tot hoe men in Amerika kan stemmen en het bestrijden van het Corona virus. Het wordt akelig duidelijk hoe demagogie en het verkondigen van meningen echt iets anders is dan het oplossen van daadwerkelijke problemen op basis van duidelijke beelden op basis van feiten en data.

Inktvlek van woorden.

Vaak betrap ik mij erop dat als ik naar Trump luister, dat ik door zijn taalgebruik iets ervaar als..’huh?’. Dat ik gewoonweg niet snap wat hij zegt. Dat ik het ervaar als een brei van woorden waarvan ik dan neig te denken ’Het zal wel kloppen?’. Het kost me dan altijd veel moeite om uit die brei een kritische vraag of noot te halen. Dat het me moeite kost om hem ‘vast te pinnen’ op wat hij op dat moment zegt. Jonathan Swan lijkt in dit interview veel beter te slagen in het kunnen doorprikken van die taal-inktvlek. En omdat David Pakman het dan ook nog analyseert en duidt, helpt het me om meer te snappen hoe dat interview een goede poging is om met scherpte en met eloquentie, onwaarheden en zelfpromotie bloot te leggen.

Puntige geest, puntig taalgebruik.

Als je op je werk wel eens te maken hebt met mensen die je zand in de ogen strooien door hun taalgebruik, en je je daardoor wat onthand voelt, doe je er dus goed aan om van te voren zo goed mogelijk ingelicht te zijn van wat je al wel en niet weet en wil weten. In onze trainingen zeggen we vaak bijna iets tegenovergestelds. Namelijk dat je goed scherp moet hebben wat er zich in het hier en nu afspeelt en dat je op betrekkingsniveau, en niet op inhoudsniveau, jezelf hebt aan te scherpen. Daarover in een ander blog wellicht meer. Maar voor nu laat dit filmpje goed zien wat de kracht kan zijn van een scherpe, inhoudelijke geest en hoe het kan helpen tegen mensen die maar wat lijken te zeggen.

>> Kijktip! David Pakman

Kern: David Pakman analyseert hoe Trump in dit interview feiten en meningen zodanig door elkaar haalt om er op die manier zelf (politiek) gewin uit lijkt te halen. Verder laat hij zien hoe scherp de interviewer is en Trump met enige dwang uitdaagt om zich op basis van feiten, zich uit te drukken.