Is discipline de sleutel?

Verder viel het me de laatste paar dagen op dat aardig wat gegevens, of feitjes op me afkwamen die daar naar refereerden. In gesprekken met collega’s, op de tv mbt de Spelen en wat vakliteratuur over Leiderschap. Dus het leek me eens goed dat concept van discipline nader te bekijken.

Meten

In onze assessments wordt nagenoeg altijd de mate van discipline ‘gemeten’. De persoonlijkheidstesten die bijna alle bureaus hanteren (Big 5) laten over het algemeen een erg goed beeld zien van de mate van consciëntieusheid van een deelnemer. Je mag veiligheidshalve aannemen dat als je daar hoog op scoort je naar alle waarschijnlijkheid veel discipline te berde kan brengen.

Als dat inderdaad de grootste voorspeller zou zijn voor succesvol gedrag dan zou er maar weinig over blijven van de rest van de toegevoegde waarde voor een assessment hoor ik u al denken. En soms knaagt die gedachte ook aan mijn hoofd… Maar er is hoop.

De ander

Behalve je vastbijten in het doel en coute que coute je resultaten behalen is er ook nog iets anders nodig. De ander. En minder dan in de sport wellicht (ik denk nu even aan turnen) is dat in werk en het ‘normale leven’ nog veel meer het geval. Je kan alleen ‘grootse’ dingen bereiken als je dat doet in de context van, en met een grotere groep. Je hebt altijd anderen nodig om dingen te bereiken die van meerwaarde zijn voor meer dan een persoon.

Het is dus van belang dat je, als je grotere dingen wil bereiken (meer veiligheid in Nederland, wereldvrede, geen honger meer in de wereld, winstcijfers behalen in een slechte markt), een effectieve relatie kan aangaan met anderen. Daar is meer voor nodig dan discipline. Het lijkt ook erop dat onderzoek uitwijst dat een andere persoonlijkheidfactor daar uiting aan geeft: Nederigheid/ Integriteit. “Integriteit heeft betrekking op de mate waarin personen oprecht, rechtvaardig en bescheiden zijn en hebzucht vermijden. Personen die hoog scoren op Integriteit zijn niet geneigd anderen te manipuleren voor persoonlijk gewin en regels te overtreden en zijn relatief ongeïnteresseerd in weelde, luxe, sociale status en privileges. Personen die laag op deze schaal scoren zetten zichzelf op de eerste plaats, zijn gehecht aan materiële zaken, kunnen de verleiding moeilijker weerstaan om regels te overtreden als ze er zelf beter van worden en zullen eerder vleien als dit helpt om persoonlijke doelen te realiseren.” 1 

Ook Jim Collins lijkt op deze bijzondere combinatie te stuiten in zijn onderzoeken. Hij vindt LEVEL 5 leiders van succesvolle bedrijven. Mensen met een ijzeren discipline en daarnaast voor ‘een groter goed’ gaan. Meer dan voor hun eigen gewin of sterren status. (Leer hier meer)

Waarden

Er is nog veel onderzoek te doen op dit vlak. Maar ik ben van mening dat een ‘ideaal profiel’ van leiders uitgaat van niet zelfverheerlijking/verrijking maar vanuit het geloof in een bepaalde waarde (liefde, genegenheid, vakmanschap, whatever) in combinatie met het kunnen maken van keiharde beslissingen zonder daarbij het contact met de ander te niet te doen. Niemand redt het in z’n eentje. Daar is een geheel van individuen voor nodig. Ik ben van mening dat als zo’n community gedisciplineerd en vanuit waarden opereert, de wereld er echt beter van zal worden.


1 bron: De zes belangrijkste persoonlijkheidsdimensies en de HEXACO Persoonlijkheidsvragenlijst. Reinout E. de Vries, Michael C. Ashton en Kibeom Lee Gedrag & Organisatie 2009-22, nr. 3.