Een slag maken bij de HvA

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de afgelopen twee jaar een transitietraject doorgemaakt met de ondersteunende afdelingen, op weg naar een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur. We zijn trots dat we hieraan bijgedragen hebben met onze ontwikkelassessments. Het doel van de assessments was om in gesprek te gaan over het belang van de opgestelde competenties en te onderzoeken in hoeverre deze al in huis waren. Deze competenties werden door het transitieteam vastgesteld in samenspraak met alle betrokkenen als: ‘lerend vermogen’, ‘samenwerken’, ‘klantbetrokkenheid’ en voor leidinggevenden ‘verbindend leiderschap’. Lees hieronder de ervaring van Ingrid Rustemeijer, senior beleidsadviseur HR van de HvA en lid van het transitieteam.

Persoonlijke aanpak

“Het assessmenttraject was omvangrijk en uitdagend: maar liefst 135 mensen uit diverse lagen van de organisatie wilden we uitnodigen voor het assessment centre (AC). Uit vijf aanbieders kozen we uiteindelijk voor Van Harte & Lingsma; als trainingsbureau geen onbekende partij bij de HvA, maar op assessmentgebied hadden we nog niet eerder samengewerkt. Aan de hand van het gedegen assessmentplan en enkele goede gesprekken waren wij er als transitieteam van overtuigd dat we dit partnership wilden aangaan. Spannend was nog wel hoe men in de rest van de organisatie op die keuze zou reageren.

De persoonlijke aanpak en afwijkende stijl van H&L was misschien niet helemaal wat de gevestigde orde verwachtte van het instrument assessment. Wat de doorslag gaf, was dat H&L inhoudelijk heel sterk was en zich als meedenkende en kritische partner in ons verandertraject presenteerde. Daarbij was van het begin af aan duidelijk dat H&L sterk gericht was op ontwikkeling, maar tegelijkertijd het eigenaarschap van die ontwikkeling liet waar het hoorde: bij ons als opdrachtgever en bij de deelnemers aan het AC. Die benadering paste goed bij waar de HvA als organisatie naar toe wil.”

Snel schakelen

“De assessments strekten zich uit over een periode van ongeveer vier maanden. In die tijd – en ook in de maanden van voorbereiding en afronding – bleek H&L inderdaad een betrouwbare samenwerkingspartner, die verantwoordelijkheid nam voor wat er gebeurde maar ons ook op ónze verantwoordelijkheden wees. We hadden wekelijks contact, de lijnen waren transparant, de communicatie was altijd to-the-point en helder. Onverwachte zaken losten we in overleg snel op, zodat het proces niet werd verstoord. Zowel voor ons als voor H&L was het een hele tour om iedereen binnen korte tijd in te plannen, maar ook hierin konden we snel schakelen en was H&L erg flexibel. Door de tijd en de intensiteit van het contact voelde het steeds meer als een collegiale band, in plaats van een opdrachtgever-leveranciersrelatie.”

Verwachtingen managen

“In de rapportages achteraf ontbraken de gebruikelijke theoretische verhandelingen en algemeenheden zoals we die kenden uit andere assessments. Voor sommige deelnemers was dat een prettige verrassing (‘helder en concreet’), anderen hadden een flink pakket tekst verwacht en waren teleurgesteld. Dat was een leerpunt voor ons. We moesten gedurende het hele proces de verwachtingen managen en blíjven uitleggen wat het doel was van het AC: het gesprek voeren over het belang van de kerncompetenties in het kader van de transitie. De mate waarin en de manier waarop men binnen de organisatie met de resultaten van het AC aan de slag is gegaan, verschilt.

Op individueel niveau gebeurt er van alles: leidinggevenden zijn gericht met hun team aan de slag gegaan, er zijn vervolgtrajecten ingezet, een aantal medewerkers heeft afspraken gemaakt over coaching, training of loopbaanstappen. Niet overal leeft het nog even sterk, maar organisatie-breed bestaat er beslist meer bewustzijn en duidelijkheid over de slag die we met elkaar te maken hebben.”

Wil je meer weten over onze assessment-aanpak?
Download hieronder de brochure (pdf).