Belangrijk doen

Ik zag pas dit filmpje waarin dames van middelbare leeftijd me vertelde dat ik me niet zo druk hoefde te maken over hoe succesvol ik moest willen zijn. Dat als zij het opnieuw mochten doen ze meer aandacht zouden hebben voor de echt belangrijke dingen in het leven.

Belangrijke dingen zoals hun kinderen, hun gezondheid, regelmatig contact met de natuur, familie en vrienden. En dat ze zich minder bezig zouden houden met hoe ‘succesvol’ ze moesten zijn of hoe ‘perfect’. Als moeder, partner, vriendin, werknemer, als persoon. Dat ze zouden stoppen zo hun best te doen. Goede raad lijkt me. Waarom zou je zoveel tijd, geld of moeite stoppen in dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn. En toch blijft er een ‘ja maar’ bij me hangen bij deze wijze raad. Wat is er mis met je best doen? Het beste uit jezelf willen halen? Ambities voor jezelf en je omgeving hebben?

Falen

Daar is ook niets mis mee. Een perfectie vriend willen zijn of de ambitie te hebben de beste vader voor je kind te willen zijn is toch een prachtig mooi streven? Volgens mij kan niemand dat betwisten. Waar het mis gaat, is dat we ons onontkoombare falen zo slecht trekken. Je ontkomt er toch niet aan om ergens onderweg een steekje te laten vallen of nog steviger, een gigantische zeper te maken. Dat is zo’n beetje het enige waar je wel van uit kan gaan: wij mensen maken fouten. Dat is wat we doen. Met alles wat we ondernemen in het leven maken we successen én falen we. Soms het één en soms het ander. In het filmpje werd me verteld dat zoveel mensen (7 van de 10 vrouwen in de UK) last hebben van de druk om perfect te zijn. En die druk: Die gaat altijd gepaard met een vorm van angst.

Iets nieuws leren

Veelal de meeste deelnemers in onze trainingen zijn op zoek naar iets nieuws wat ze willen leren. Een vaardigheid of een attitude die ze gaat helpen hun werk beter of effectiever uit te voeren. Of ze zijn benieuwd in hoeverre ze in staat zijn om een bepaald aantal vaardigheden, in de toekomst, in te kunnen zetten. Dat betreft dan vaak de assessments. En wat nou zo mooi is aan persoonsgericht te werk te gaan, is dat het daar ook altijd weer op uitdraait dat we als mens veel makkelijker dingen doen/ onder de knie krijgen zodra we onze eigen feilbaarheid omarmen. Het drama wat we ons zelf vertellen van ‘ik kan het niet’ of ‘ik leer het ook nooit’ of ‘het komt door vroeger’ verdwijnt als we ons beseffen dat het heel normaal is niet perfect te zijn en dat we daar niemand (inclusief onszelf) ‘de schuld’ voor hoeven te geven. Dan ontstaat er opeens veel meer ruimte en energie om ‘gewoon’ dat te leren wat er voor de taak die voor ogen staat, nodig is. De angst die er mee gepaard gaat wordt minder.

Zijn of doen?

De mooiste tip die de dames in het filmpje me gaven was om meer te ‘zijn’ en minder te ‘doen’. ‘Spend more time being, instead of doing.’
Nou. Ik houd er tóch van om te doen. Ik geniet er van om veel dingen op te pakken, uit te zetten, successen te behalen, ambities waar te maken, mensen in beweging te zetten, met m’n dochter op donderdagavond door Amsterdam slenteren, plannen maken om met m’n zoon naar New York te gaan.

‘Doen’ is leuk. ‘Doen’ geeft de ervaring. Het avontuur. ‘Doen’ is het leven vieren. Maar ik doe het omdat ik kies. Ik kies in de wetenschap dat ik feilbaar ben. Omdat ik verlangens heb en die graag waarheid zie worden. Ik kies voor mijn ge-‘doe’ omdat ik dankbaar ben voor wat we allemaal in het leven kunnen ervaren. Daar is het toch ook voor? Mijn vrouw en ik zeggen vaak tegen elkaar: ‘Pluk niet de dag. GRAAI ‘m!’ En dat is toch een prima staat van ‘zijn’? Dit filmpje laat heel goed zien wat ik bedoel met doen, niet vanuit de angst maar vanuit waar je naar verlangt.


Wil je meer weten over onze assessments?

Download hieronder onze brochure.