Assessment tip 8: Trek lering uit het nagesprek

Als assessment adviseur merk ik vaak dat deelnemers het spannend vinden om een assessment te doen. Zelf heb ik drie keer een assessment gedaan. De komende periode zal ik elke week een tip geven om goed voorbereid aan een assessmentonderzoek deel te nemen.

Assessment tip 8: Trek lering uit het nagesprek

Het afsluitende onderdeel van een assessment is het voeren van een persoonlijk of telefonisch nagesprek met de assessment psycholoog. In dit gesprek worden aan de hand van je rapport de resultaten met je besproken. In de regel is dit een procesverslag waarin zaken omtrent je capaciteitenniveau, persoonlijkheid, gedrag en vaardigheden worden beschreven. In het kader van selectie en/of ontwikkeling worden deze zaken vaak op competentieniveau tegen een geambieerde functie afgezet, getoetst en beoordeeld. Je krijgt van tevoren als eerste de gelegenheid om dit verslag te bestuderen. Soms zijn deelnemers geneigd om zich vooral te richten op zaken die als minder goed beoordeeld zijn. Zij gaan dan vanuit een soort ‘ja, maar….’ benadering zaken weerleggen en proberen zo hun gelijk te halen. De tip is om dit gesprek als een kans te zien om gratis advies te ontvangen over jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dus wees nieuwsgierig, richt je op wat je van het assessment kan leren en vraag gericht door op eventuele ontwikkeladviezen die zijn gegeven. De assessment psycholoog kan je op mogelijkheden wijzen waar je zelf mee verder kan. Door je Open, Eerlijk en Nieuwsgierig (OEN) op te stellen en te onderzoeken welke stappen je verder kan nemen, haal je het meeste profijt uit het nagesprek. Daarnaast creëer je voor jezelf hiermee de mogelijkheid voor een ontmoeting van betekenis.

Ten slotte wordt voor, tijdens en na het assessment de procedure omtrent het doorsturen van de rapportage met je besproken. Je hebt namelijk het recht om het doorsturen van het rapport tegen te houden. Concreet betekent dit dat het assessmentbureau geen informatie over het onderzoek naar de opdrachtgever mag communiceren. Mijn tip is om altijd toestemming te geven om het rapport door te sturen, want uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever wat hij of zij met het advies gaat doen. Het rapport is een document waar je (toekomstige) werkgever en jij verder met elkaar over in gesprek kunnen gaan.

Wil jij meer lezen over onze assessments? Klik dan hier.