Assessment tip 7: Denk goed na, maar werk ook gestaag door

Als assessment adviseur merk ik vaak dat deelnemers het spannend vinden om een assessment te doen. Zelf heb ik drie keer een assessment gedaan. De komende periode zal ik elke week een tip geven om goed voorbereid aan een assessmentonderzoek deel te nemen.

Assessment tip 7: Denk goed na, maar werk ook gestaag door

Een belangrijk onderdeel van een assessment is het maken van capaciteitentesten. Een capaciteitentest toetst bepaalde cognitieve (verstandelijke) vermogens en/of vaardigheden die belangrijk zijn om vanuit een gewenst opleidingsniveau de door jouw geambieerde functie te kunnen vervullen. In de regel worden er testen ingezet die jouw verbale, logische, ruimtelijke en numerieke capaciteiten in beeld brengen. Vaak weet je al van tevoren bij welk bureau jij het assessment moet doen en welke capaciteitentesten er worden afgenomen. Het kan zijn dat er via de mail enkele voorbeelden worden toegestuurd of dat je op de website van het bureau tot op zekere hoogte kan oefenen. De tip is om deze doorgaans eenvoudige opgaven wel te bekijken, omdat je zo een idee krijgt van wat er specifiek in die test wordt gevraagd. Wanneer er vanuit het assessmentbureau geen informatie wordt verstrekt, is het zinvol om contact met hen op te nemen en te vragen welke capaciteitentesten worden afgenomen. Net als bij de andere onderdelen is het advies om je ook op dit onderdeel goed voor te bereiden. Steek er de nodige energie in, maar overdrijf niet. Het feit dat sommige mensen ervaren dat zij bepaalde opgaven lastig kunnen doorgronden, kan ook stress opleveren. Dus oefen gerust, maar laat de inspanning ook op tijd los. Het heeft geen zin om extreem veel te gaan oefenen.

Om tijdens de assessmentdag op een relatief ontspannen en geconcentreerde manier de capaciteitentesten te maken, kunnen de volgende tips helpend zijn:

  • Zorg ervoor dat je van tevoren niet te veel gegeten hebt. Voedsel in de maag kan ervoor zorgen dat je wat ‘suf in de bovenkamer’ kan voelen.
  • Doe desnoods voordat je begint een korte ontspanningsoefening (ademhaling). Soms is er tussen de onderdelen ook gelegenheid om dit kort te doen en ‘te resetten’.
  • Neem voordat je aan de daadwerkelijke test begint de tijd om de voorbeeldopgaven goed tot je te nemen. Dit zijn in de regel relatief eenvoudige opgaven. In de daadwerkelijke test zullen de opgaven in moeilijkheidsgraad oplopen.
  • Weet dat de tijd begint te lopen wanneer je de test begint. Focus je op de opdracht, maar laat je niet te veel door een terug tikkend klokje beïnvloeden.
  • Werk in een gestaag tempo door. Blijf niet te lang hangen bij een opdracht, sla deze (als het kan) over en noteer het nummer op een blaadje. Wanneer je nog tijd over hebt, kan je altijd nog naar de overgeslagen opgave teruggaan.
  • Weet ook dat de meeste mensen niet alle opgaven binnen de tijd af krijgen. Dus schrik er niet van als je dit niet is gelukt.
  • Ga op het eind niet lopen gokken, want bij sommige testuitslagen wordt ook gekeken naar de hoeveelheid fouten die je hebt gemaakt. Gokgedrag kan dan de uitslag negatief beïnvloeden.

Wil jij meer lezen over onze assessments? Klik dan hier.