Assessment tip 6: Luisteren loont, te snel oordelen niet

Als assessment adviseur merk ik vaak dat deelnemers het spannend vinden om een assessment te doen. Zelf heb ik drie keer een assessment gedaan. De komende periode zal ik elke week een tip geven om goed voorbereid aan een assessmentonderzoek deel te nemen.

Assessment tip 6: Luisteren loont, te snel oordelen niet

Tijdens het assessment neem je onder andere deel aan een praktijkproef en vaak is dit een rollenspel. Sommige deelnemers vinden dit het meest spannende onderdeel van de dag. Ter voorbereiding op het rollenspel wordt je een fictieve, doch realistische casus voorgelegd. Daarbij wordt je gevraagd een opdracht uit te voeren die relevant is voor het succesvol kunnen uitvoeren van jouw (geambieerde) functie. Zo kan je worden gevraagd een medewerker aan te spreken op gedrag, een slecht nieuwsgesprek te voeren, een advies uit te brengen of een klant te overtuigen of te behouden. Waar in het rollenspel onder andere naar gekeken wordt, zijn jouw communicatieve en beïnvloedingsvaardigheden en de mate van impact die jij daarmee genereert. Vaak gaan deelnemers in het gesprek voortvarend te werk en zijn zij vooral gericht op het behalen van hun doel (‘Het maximale resultaat behalen’). Belangrijk om te weten is dat het niet zozeer gaat om het resultaat, maar dat er vooral gekeken wordt naar hoe jij jouw beïnvloedingstijl inzet. Dus het is belangrijk dat je in het gesprek de tijd neemt om goed (actief) naar de ander te luisteren en niet te snel oordeelt. Dat je met volle aandacht en zonder te veel aannames open vragen stelt, verkregen informatie samenvat en daar op doorvraagt (LSD-gesprekstechniek). Dat je de tijd neemt om je te verplaatsen in andermans gevoel, positie en belangen en kijkt hoe gezamenlijk het gesignaleerde probleem of vraagstuk op te lossen. De tip is ook om deze vaardigheden vanuit jouw authentieke communicatie- en beïnvloedingstijl in te zetten, want anders ziet het er uit alsof je op cursus bent geweest en een trucje hebt geleerd. Wanneer het je lukt actief te luisteren, jouw oordeel uit te stellen en vanuit aansluiting gezamenlijk het voorgelegde vraagstuk op te lossen, zal jouw optreden aan impact winnen en zul je draagvlak voor jouw ideeën of oplossingen realiseren.

Wil jij meer lezen over onze assessments? Klik dan hier.